Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.
  by Jitu    ručně šité moderní látkové plenky, dětské oblečení a další nezbytnosti 

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

Před zahájením nákupu v internetovém obchodě by-jitu.cz, se prosím seznamte s obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup prostřednictvím internetového obchodu by-jitu.cz pro území České republiky.   Tento internetový obchod provozuje Mgr. Jitka Čierná, Nedašovská 336, 15521 Praha - Zličín, IČ 87694921. Kontaktní adresa pro veškerou korespondenci a zasílání zboží je: Mgr. Jitka Čierná, Nedašovská 336, 15521 Praha - Zličín.

 

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky v e-shopu by-jitu.cz potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodávku zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

 

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

E-shop by-jitu.cz Vám nabízí možnost pohodlného nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat 24 hodin denně. Další možností je pak objednání přes náš e-mail nebo telefonicky.  V případě jakýchkoliv dotazů ke zboží nás kontaktujte na e-mail jitka.cierna@gmail.com

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.

 

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do jednoho pracovního dne, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme kontaktovat.

 

4) PLATBA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Možnosti dopravy a zaplacení zboží:

Celková cena zboží Doprava Cena Platba
objednávka do 500 Kč Česká pošta - doporučený balík 45,- Kč převodem na účet 670100-2202109097/6210
objednávka nad 500Kč Česká pošta - cenný balík 90,- Kč převodem na účet 670100-2202109097/6210

Česká pošta - balík do ruky 110,- Kč převodem na účet 670100-2202109097/6210
 

V případě, kdy kupující provede úhradu převodem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem). Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob a nebo do další aktualizace nabídky. Své náklady vzniklé použitím komunikačních prostředků na dálku za účelem objednání zboží a uzavření kupní smlouvy nese každá strana ze svého.

Kupující si při převzetí zásilku prohlédne a při zřejmých a na obalu zásilky znatelných poškození tato poškození oznámí doručovateli. O poškození zásilky je nutné sepsat zápis o škodě. Tento zápis o škodě kupující pošle prodávajícímu, který bude zásilku reklamovat u doručující organizace.

Dodací lhůta počíná běžet dnem uhrazení příslušné částky vč. případného přepravného na účet společnosti. V případě, že zboží má prodávající skladem v centrálním skladu, vyexpeduje je tj. předá dopravci zpravidla do 1 - 2 pracovních dnů po připsání částky na účet.

V případě, že objednané zboží není skladem nebo je nebude možné dopravci předat do 5-ti pracovních dnů od přijetí platby, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě) nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním, který je schopen dodat ve lhůtě do pěti dní. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat výslovný souhlas kupujícího se změnou předmětu smlouvy. V případě, že kupující takovou změnu, nebo delší dodací lhůtu neakceptuje, bude mu vrácena již uhrazená částka v plné výši nejpozději do 5-ti pracovních dnů. V případě, že není možné, aby dodavatel dodal objednané zboží prodávajícímu a nepřistoupí-li kupující ke změně předmětu smlouvy, prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy.

 

5) VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 umožní provozovatel zákazníkovi během 14 dnů zboží bez udání důvodu vrátit - zboží však musí zákazník odeslat doporučeně na adresu: Mgr. Jitka Čierná, Nedašovská 336, 15521 Praha - Zličín, kompletní, nepoškozené a v limitu 14 dnů. Zboží nelze vracet poštou na dobírku! Jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat. - Vracené zboží musí být zcela v původním stavu (oblečení neprané a nežehlené). Také je nutno doložit kopii dokladu o nabytí. - Před odesláním zásilky s vraceným zbožím je nakupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího průkazně upozornit a zároveň definovat konkrétní výčet vraceného zboží dle objednávky (název zboží) a způsob finančního vypořádání (viz. níže). Provozovatel nebude přijímat neohlášené zásilky. - Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s nakupujícím finanční vypořádání dle vzájemné dohody. Situaci je možno řešit dvěma způsoby: - vrácením hodnoty vraceného zboží na účet - bez poplatku do 10 dnů od obdržení daného zboží, nebo složenkou na adresu - poplatek za složenku činí 41,- Kč - zápočtem k následující objednávce (hodnota vraceného zboží bude odečtena od vaší následující objednávky) - u zboží šitého na objednávku (dle individuálně zadaných měr) v souladu se zákonem nevzniká nárok na vrácení peněz, pokud zboží odpovídá zadaným mírám a objednanému materiálu. Špatně nebo nedostatečně zadané míry ze strany zákazníka nemohou být brány jako důvod k reklamaci. Stejně tak nelze uznat reklamaci u zboží s individuálně zvoleným vzorem nebo kombinací vzorů, ať už byly míry zadány individuálně nebo vybrány z tabulky.

(Spotřebitel nemůže odstoupit podle ust.§ 53, odstavce 8 občanského zákoníku od kupní smlouvy: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal e) na dodávku novin, periodik a časopisů f) spočívající ve hře nebo loterii)

Pro účely těchto obchodních podmínek se spotřebitelem rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

6) STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku lze v e-shopu by-jitu.cz  bezplatně stornovat do 24 hodin od objednání, nebo také po dohodě, za předpokladu, že zboží již nebylo expedováno a nedošlo ke vzniku žádných nákladů na straně prodejce. Náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, ušití nebo jen nastříhání materiálu, objednávání, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba apod.

 

7) REKLAMACE A ZÁRUKA

Za zboží poškozené při přepravě nenese e-shop by-jitu.cz,  provozovaný fyzickou osobou Mgr. Jitka Čierná, Nedašovská 336, 15521 Praha - Zličín, žádnou odpovědnost. Při převzetí zásilky si prosím důkladně zkontrolujte, zda přepravní obal není poškozen a případnou škodu reklamujte neprodleně při převzetí zásilky u doručovatele České pošta, s. p. Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Na veškeré zboží poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na: a) vady vzniklé běžným používáním b) nesprávným použitím výrobku c) nesprávným skladováním Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně

2) zboží zašlete jako doporučený dopis nebo balík (ne dobírkou) na adresu provozovatele Mgr. Jitka Čierná, Nedašovská 336, 15521 Praha - Zličín

3) do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu a kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží  Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací  Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace. Prodávající si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní. Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména ze zákona č. 40/1964 Sb., Obč.zák. a č. 513/1991 Sb., Obch.zák., ve znění pozdějších ustanovení.

 

8) PORUŠENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Pokud zákazník stornuje svou objednávku z e-shopu by-jitu.cz po odeslání objednaného zboží, nebo se na zrušení objednávky s prodejcem nedohodne, a již došlo k plnění či vznikly náklady na straně prodejce, je zákazník povinen uhradit vzniklé provozní náklady. Provozními náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, objednávání, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba apod. V případě nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku v úložní době, dojde k porušení kupní smlouvy, protože zákazník je ze strany prodejce automaticky informován o potvrzení a stavu objednávky (elektronickou poštou), veškeré argumentace či odůvodnění nepřevzetí (např. neobdržení oznámenky apod.) jsou brány za zcela účelové. Zákazníkovi bude automaticky účtován poplatek ve výši 200,- Kč. Za tím účelem je vystavena faktura či zaslány platební informace potřebné k úhradě sankce elektronickou formou se splatností 14 dnů a 0,5% za každý den prodlení, ve které jsou zahrnuty náklady prodejce spojené s objednávkou a expedicí zboží. Zákazník má možnost v tomto případě do 7 dnů aktivně požádat o opakované zaslání zásilky a provede úhradu zboží předem (nejpozději však do 7 kalendářních dnů). V tomto případě mu nebude storno poplatek účtován. Původní cena zásilky však bude navýšena o částku 40,- Kč, tj. náklady na nové doručení, doplatek rozdílu dotované ceny poštovného a balného za první doručení, manipulační poplatek a případné telefonické či administrativní náklady. V případě neuhrazení objednávky, vzniklých nákladů či storno poplatku v uvedeném termínu, budeme pohledávku vymáhat. Proces je vstřícně nastaven tak, že zákazník má možnost vždy uhradit pouze zaviněnou škodu či náklady.

 

9) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlašuji, že se při zpracování osobních údajů e-shop by-jitu.cz, provozovaný fyzickou osobou Mgr. Jitka Čierná, Nedašovská 336, 15521 Praha - Zličín, řídí č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli e-shopu.

 

10) CENY

Ceny jsou platné do odvolání.

 

Obchodní podmínky platí od 23. 4. 2014


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ